Zdravje AS
{0}
{1} €
 1. 1
  Kritja
 2. 2
  Vnos podatkov
 3. 3
  Povzetek
 4. 4
  Plačilo
 5. 5
  Zaključek
Paket Zdravje AS ponuja nabor zdravstvenih zavarovanj in asistenčnih storitev, ki zagotavljajo celostno zdravstveno oskrbo.
DZZ imam že urejen pri AS
Zavarovanje krije stroške in omogoča preglede pri zdravniku specialistu in osnovne ter zahtevne diagnostične preiskave v manj kot 10-ih dneh. Zavarovanje krije tudi stroške visoko kakovostne fizioterapevtske obravnave ter zdravil na beli recept.
ni izbrano
Paket A Paket B Paket C Paket D
Zavarovanje zdravil 100 € 100 € 200 €
Zavarovanje samoplačniških storitev v specialističnih ambulantah - Specialisti 1.800 € 2.500 €
Zavarovanje samoplačniških storitev v specialističnih ambulantah - Specialisti plus 3.000 € 5.000 €
Mesečna premija * 8,30 € 14,99 € 24,30 € 35,11 €
Zavarovanje zdravil
Zavarovanje samoplačniških storitev v specialističnih ambulantah - Specialisti
1.800 €
Zavarovanje samoplačniških storitev v specialističnih ambulantah - Specialisti plus
Mesečna premija *
8,30 €
Zavarovanje zdravil
100 €
Zavarovanje samoplačniških storitev v specialističnih ambulantah - Specialisti
2.500 €
Zavarovanje samoplačniških storitev v specialističnih ambulantah - Specialisti plus
Mesečna premija *
14,99 €
Zavarovanje zdravil
100 €
Zavarovanje samoplačniških storitev v specialističnih ambulantah - Specialisti
Zavarovanje samoplačniških storitev v specialističnih ambulantah - Specialisti plus
3.000 €
Mesečna premija *
24,30 €
Zavarovanje zdravil
200 €
Zavarovanje samoplačniških storitev v specialističnih ambulantah - Specialisti
Zavarovanje samoplačniških storitev v specialističnih ambulantah - Specialisti plus
5.000 €
Mesečna premija *
35,11 €
* Zneski so v EUR. Premije vsebujejo 8,5% davek od prometa zavarovalnih poslov.
Zavarovanje zagotavlja denarno izplačilo po prejetju ustrezne medicinske dokumentacije, ob nastanku težje bolezni, po opravljenem kirurškem posegu oziroma operaciji v bolnišnici ali v primeru smrti ter organizacijo in plačilo stroškov pomoči na domu in prevozov na zdravniške preglede, kemoterapije ali obsevanja.
ni izbrano
Paket B Paket C Paket E
Zavarovanje težkih bolezni 6.000 € 8.000 € 20.000 €
Zavarovanje prehodne oskrbe zaradi nezgode ali bolezni
(ure/št. prevozov/št. prevozov)
100 / 4 / 10 200 / 8 / 20 200 / 8 / 20
Zavarovanje kirurških posegov 2.000 € 2.000 € 6.000 €
Zavarovanje posmrtnine 500 € 6.000 €
Mesečna premija * 12,17 € 15,70 € 37,95 €
Zavarovanje težkih bolezni
6.000 €
Zavarovanje prehodne oskrbe zaradi nezgode ali bolezni
(ure/št. prevozov/št. prevozov)
100 / 4 / 10
Zavarovanje kirurških posegov
2.000 €
Zavarovanje posmrtnine
Mesečna premija *
12,17 €
Zavarovanje težkih bolezni
8.000 €
Zavarovanje prehodne oskrbe zaradi nezgode ali bolezni
(ure/št. prevozov/št. prevozov)
200 / 8 / 20
Zavarovanje kirurških posegov
2.000 €
Zavarovanje posmrtnine
500 €
Mesečna premija *
15,70 €
Zavarovanje težkih bolezni
20.000 €
Zavarovanje prehodne oskrbe zaradi nezgode ali bolezni
(ure/št. prevozov/št. prevozov)
200 / 8 / 20
Zavarovanje kirurških posegov
6.000 €
Zavarovanje posmrtnine
6.000 €
Mesečna premija *
37,95 €
* Zneski so v EUR. Premije vsebujejo 8,5% davek od prometa zavarovalnih poslov.
Vsi, ki imate dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenjeno pri zavarovalnici AS, imate možnost koriščenja naslednjih brezplačnih storitev:
že od 29,43 €

na mesec

Vam pomaga in skrajša ter olajša pot do ustreznega zdravnika, diagnoze in okrevanja.
Placa AS
Zavarovanje prehodne oskrbe vam v primeru hujše nezgode zagotavlja 50 ur pomoči na domu (vključno s 4 urami varstva otroka na dan) in 4 prevoze na zdravniške preglede. Za zavarovance, ki imajo urejen DZZ pri AS je brezplačno. Za zavarovanje veljajo Splošni pogoji prehodne oskrbe 01-OSK-02/14
Placa AS

{0}

{1} €

na mesec